วัตถุประสงค์โครงการ
Bangkok Brand

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร "Bangkok Brand"

สร้างภาพลักษณ์

หลักประกันความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร "Bangkok Brand"

ส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป

สร้างความสนใจ

และมีการบริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เพิ่มมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ในโครงการ

ผัดไทยทรงเครื่อง
ปลากระป๋อง สยามฟิส

“มาร่วมกันสร้างความมหัศจรรย์ของ Bangkok Brand”

#บางกอกแบรนด์ #Bangkokbrand #มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์
error: Copyright © 2023 BMA All Rights Reserves. หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา